Diện việc làm

Bạn sẽ cần giấy phép làm việc để làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ tạm thời hoặc vĩnh viễn, hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc về cách xin thẻ xanh hoặc visa làm việc.

Diện Gia Đình

Nếu bạn là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân của Hoa Kỳ, bạn có thể giúp thành viên gia đình trở thành thường trú nhân hợp pháp dựa vào quốc tịch của bạn hoặc tình trạng cư trú. Chúng tôi rất muốn giúp bạn đoàn tụ gia đình.

Diện Đầu tư

Quá trình nhập cư EB-5 là một quá trình đơn giản và phức tạp. Chúng tôi là chuyên gia trong lĩnh vực này.

Loại khác

Có nhiều khía cạnh khác trong luật nhập cư. Chúng tôi phục vụ tất cả các vấn đề về nhập cư cho cộng đồng và chúng tôi muốn giúp đỡ.