Diện việc làm

Bạn sẽ cần giấy phép làm việc để làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ tạm thời hoặc vĩnh viễn, hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc về cách xin thẻ xanh hoặc visa làm việc.

Diện Gia Đình

Nếu bạn là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân của Hoa Kỳ, bạn có thể giúp thành viên gia đình trở thành thường trú nhân hợp pháp dựa vào quốc tịch của bạn hoặc tình trạng cư trú. Chúng tôi rất muốn giúp bạn đoàn tụ gia đình.

Diện Đầu tư

Quá trình nhập cư EB-5 là một quá trình đơn giản và phức tạp. Chúng tôi là chuyên gia trong lĩnh vực này.

Loại khác

Có nhiều khía cạnh khác trong luật nhập cư. Chúng tôi phục vụ tất cả các vấn đề về nhập cư cho cộng đồng và chúng tôi muốn giúp đỡ.

Civil Cases:

 • Breach of contract
 • Creditor representation in bankruptcy
 • Construction performance, payment, subcontractor, and completion issues
 • Contract bonds
 • Commercial and miscellaneous bonds
 • Debt collection, enforcement, indemnity, investigation, salvage, subrogation, and discovery
 • Post judgment collections
 • Employee dishonesty, fraud and fidelity disputes
 • Estate planning and administration
 • Evictions and Collections (PDF form download)
 • Fiduciary obligations disputes with financial institutions (banks, credit card companies, credit unions, finance companies, mortgage companies, and other lenders)
 • Liens, and security interests
 • Suretyship
 • UCC financing statements negotiation, mediation, arbitration, and settlement
  Probate
 • Trusts, wills, and conservatorships

Real Estate Cases:

 • Residential/Commercial Closing
 • Real Estate Investment
 • Rezoning

Personal Injury Cases:

 • Wrongful Death/Disable
 • Car/Truck Accidents
 • Slip and Fall
 • Premise Liability

Criminal Cases:

 • All types of felony offense charges
 • All types of misdemeanor offense charges

Family Cases:

 • Prenuptial Agreement
 • Separation Agreements
 • Divorce
 • Child Custody
 • Child Support
 • Alimony
 • Property Division
 • Adoption
 • Name Change