Nhập cư diện lao động

Bạn sẽ cần giấy phép làm việc để làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ tạm thời hoặc vĩnh viễn, hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc về cách xin thẻ xanh hoặc visa làm việc.

Tóm tắt các Thị thực Không nhập cư Hoa Kỳ
Nếu bạn không có kế hoạch ở lại Hoa Kỳ lâu dài hoặc không thể ở lại vĩnh viễn, bạn nên xin thị thực không nhập cư. Chúng tôi đã chuẩn bị biểu đồ sau để bạn sẽ có ý tưởng chung về loại thị thực không nhập cư của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đây là một giới thiệu rất đơn giản. Bạn nên tìm lời khuyên của một luật sư về di trú có kinh nghiệm nếu bạn cần xin visa. Dưới đây là tóm tắt tất cả các thị thực không nhập cư Hoa Kỳ:
Loại Visa            Mô tả                       Chú thích

A-1 Visa ngoại giao Cấp cho viên chức ngoại giao chuyên nghiệp, chẳng hạn như đại sứ, viên chức ngoại giao, hoặc viên chức lãnh sự, và các thành viên trong gia đình họ.
A-2 Visa Ngoại giao Cấp cho nhân viên và viên chức khác của chính phủ nước ngoài cũng như thành viên gia đình họ.
A-3 Visa ngoại giao Cấp cho những người phục vụ, và giúp việc của những người có thị thực A-1, A-2. Thị thực này có hiệu lực trong thời gian không quá ba năm và có thể được gia hạn không quá hai năm.
B-1 Khách đi công tác Cấp cho khách đi công tác vì mục đích kinh doanh. Thị thực này có giá trị trong một năm đến mười năm tùy theo quốc tịch của người có thị thực và có thể được gia hạn thêm sáu tháng. Các chủ sở hữu thị thực B-1 không được chấp nhận làm việc ở Mỹ. Tuy nhiên, về mặt lý thuyết họ có thể điều chỉnh sang tình trạng khác.
B-2 Khách du lịch (du lịch) Cấp cho du khách. Thị thực này có giá trị trong một năm đến mười năm tùy thuộc vào quốc tịch của người có thị thực. Các chủ sở hữu thị thực B-2 không được chấp nhận việc làm ở Mỹ. Tuy nhiên, về mặt lý thuyết họ có thể điều chỉnh sang tình trạng khác.
C-1 Khách quá cảnh Tiếp tục hành trình quá cảnh qua Hoa Kỳ
C-2 Khách quá cảnh Dành cho những người có quyền chuyển tiếp đến Liên Hiệp Quốc. Có giá trị tối đa là 29 ngày; Không cấp mới. Người sở hữu thị thực này không được điều chỉnh tình trạng của họ thành thị thực không di dân khác hoặc tìm kiếm việc làm ở Hoa Kỳ
Khách quá cảnh Visitors in Transit Dành cho các quan chức chính phủ nước ngoài đang quá cảnh. Có giá trị tối đa là 29 ngày; Không cấp mới. Người sở hữu thị thực này không được điều chỉnh tình trạng của họ đối với bất kỳ thị thực không di dân khác hoặc tìm kiếm việc làm ở Hoa Kỳ.
D-1 Thuyền viên Cấp cho nhân viên ở lại với tàu của họ. Thị thực này có thời hạn tối đa là 29 ngày và không thể cấp mới. Người sở hữu thị thực này không được phép thay đổi hoặc điều chỉnh tình trạng của họ với bất kỳ thị thực khác
D-2 Thuyền viên Cấp cho nhân viên làm việc trên tàu khác. Thị thực này có thời hạn tối đa là 29 ngày và không thể cấp mới. Người sở hữu thị thực này không được phép thay đổi hoặc điều chỉnh tình trạng của họ với bất kỳ thị thực khác.
E-1 Thương nhân Hiệp ước Cấp cho các quốc gia hoặc công dân của quốc gia có hiệp ước với Hoa Kỳ. Thị thực thường được cấp cho một khoảng thời gian 5 năm. Nhưng thời gian lưu trú của mỗi lần nhập cảnh là hai năm. Bạn có thể xin gia hạn đến hai năm mỗi lần. Trên thực tế, thương nhân có thể ở lại Hoa Kỳ vô thời hạn nếu họ duy trì tình trạng hội đủ điều kiện và tình trạng hiệp ước. Vợ chồng và con vị thành niên chưa lập gia đình có thể được nhập cùng một loại thị thực nhưng không có giấy phép làm việc.
E-2 Thương nhân Hiệp ước Cấp cho các quốc gia hoặc công dân của nước có hiệp định đầu tư với Hoa Kỳ. Thị thực thường được cấp cho một khoảng thời gian 5 năm. Nhưng thời gian lưu trú của mỗi lần nhập cảnh là hai năm. Bạn có thể xin gia hạn đến hai năm mỗi lần. Trên thực tế, thương nhân có thể ở lại Hoa Kỳ vô thời hạn nếu họ duy trì tình trạng hội đủ điều kiện và tình trạng hiệp ước. Vợ chồng và con con vị thành niên chưa lập gia đình có thể được nhập cùng một loại thị thực nhưng không có giấy phép làm việc.
E-3 Thị thực lao động cho công dân Úc Thị thực mới cho người Úc làm việc trong các ngành nghề chuyên môn tại Hoa Kỳ. Xin vui lòng đọc Câu Hỏi Thường Gặp về E-3 Visa
E-3D Visa cho người phụ thuộc E-3 Vợ / chồng cua E-3 có quyền làm việc tại Hoa Kỳ và có thể nộp đơn xin Giấy phép Việc làm. Ở lại Mỹ không quá 24 tháng.
F-1 Học sinh về văn hóa Cấp cho học sinh toàn thời gian. Thị thực được cấp đủ thời gian cần thiết cho hoàn thành chương trình học. Nói chung không thể làm việc ngoài khuôn viên trường mà không có giấy phép. Đọc thêm.
F-2 Các thành viên gia đình của học sinh Vợ và con chưa thành niên. Họ không thể làm việc nhưng có thể thay đổi sang tình trạng khác.
G-1 Đại diện cho các tổ chức quốc tế Cấp cho các trưởng đại diện chính phủ nước ngoài tới các tổ chức quốc tế đặt tại Hoa Kỳ. Các thành viên gia đình của họ được cấp cùng một loại thị thực. Thị thực có giá trị trong một năm và có thể cấp mới. Họ không thể làm việc bên ngoài tổ chức mà không có giấy phép làm việc.
G-2 Đại diện cho các tổ chức quốc tế Cấp cho các đại diện chính phủ nước ngoài khác tới các tổ chức quốc tế đặt tại Hoa Kỳ. Các thành viên gia đình của họ được cấp cùng một loại thị thực. Thị thực có giá trị trong một năm và có thể cấp mới. Họ không thể làm việc bên ngoài tổ chức mà không có giấy phép làm việc.
G-3 Người đại diện nước ngoài cho các tổ chức quốc tế Cấp cho đại diện các chính phủ nước ngoài chưa được công nhận bởi Hoa Kỳ và thành viên gia đình của họ. Các hạn chế khác về cơ bản giống như visa G ở trên.
G-4 Nhân viên của các tổ chức quốc tế Cho cán bộ, nhân viên của các tổ chức quốc tế và thành viên gia đình họ. Thị thực một năm và có thể cấp mới. Các thành viên gia đình của họ có thể tìm kiếm việc làm.
G-5 Nhân viên của Người có Visa G Cấp cho những người phục vụ, và giúp việc của những người có chủ sở hữu thị thực G nêu trên.
H-1B Các Chuyên gia Chuyên nghành Một chủ lao động ở Hoa Kỳ phải nộp đơn cho các chuyên gia. Thị thực được chấp thuận trong một khoảng thời gian ban đầu lên đến ba năm. Thời hạn tối đa của một thị thực H-1B là sáu năm, kể cả gia hạn. Người sở hữu thị thực này không thể làm việc cho các nhà tuyển dụng khác khi không có đơn bảo lãnh mới của người sử dụng lao động nhưng họ có thể điều chỉnh sang tình trạng khác. Trong trường hợp người sử dụng lao động chấm dứt việc làm của các chuyên gia nước ngoài trước khi hết hạn thị thực, người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp dịch vụ vận chuyển cho chuyên gia nước ngoài trở lại nơi cư trú cuối cùng của họ. Đây là cách thông dụng của thị thực lao động cho những người nước ngoài tìm được việc làm đòi hỏi ít nhất bằng cử nhân ở Mỹ. Liên lạc Xielaw nếu bạn có lời mời làm việc từ một chủ lao động Mỹ để khởi đầu trường hợp của bạn.
H-2A Nhân viên Nông nghiệp thời vụ Được cấp cho người nước ngoài đến Hoa Kỳ để thực hiện các công việc nông nghiệp có tính chất tạm thời hoặc theo mùa. Thị thực được cấp có hiệu lực trong thời hạn lao động, hoặc trong thời gian ban đầu lên đến một năm, không quá ba năm. Người sở hữu thị thực này có thể thay đổi tình trạng.
H-2B Nhân viên Tạm thời Cấp cho những người lao động phi nông nghiệp khác, như những vận động viên hoặc những người trong nghệ thuật biểu diễn, những người chưa đạt được danh tiếng quốc tế và những người có tay nghề thủ công thực hiện những nhiệm vụ mà không có nhân công nào của Hoa Kỳ làm được. Thị thực được cấp có hiệu lực của thời hạn lao động, hoặc trong thời gian ban đầu lên đến một năm, không quá ba năm. Người sở hữu thị thực này có thể thay đổi tình trạng.
H-3 Các học viên Cấp cho học viên đến Hoa Kỳ để được đào tạo từ chủ lao động trong bất kỳ lĩnh vực nào ngoài giáo dục đại học hoặc sau đại học. Thị thực có thể có giá trị trong khoảng thời gian tối đa là hai năm. Người sở hữu thị thực này có thể thay đổi tình trạng.
H-4 Thành viên gia đình của người giữ Visa H Họ có thể ở lại cùng thời gian với người giữ thị thực H. Vợ chồng và trẻ vị thành niên không được làm việc, nhưng có thể thay đổi tình trạng.
I Nhà báo Dành cho các nhà báo của truyền thông nước ngoài.
J-1 Chương trình trao đổi Cho những người tham gia chương trình trao đổi, bao gồm sinh viên, học giả, giáo sư, nhà nghiên cứu, và au pair, vv. Thị thực có giá trị trong khoảng thời gian mà chương trình yêu cầu, tối đa là 18 tháng mà không cần phải gia hạn. Người sở hữu thị thực này thường phải cư trú trong hai năm tại nước sở tại, trừ khi nhận được giấy miễn trừ. Người sở hữu thị thực này có thể xin giấy phép làm việc.
J-2 Thành viên gia đình của J-1 Những hạn chế tương tự như trên. Họ có thể làm việc cho mục đích hỗ trợ bản thân, chứ không hỗ trợ người sở hữu thị thực J-1.
K-1 Hôn thê (phu) của Công dân Mỹ Có giá trị trong 90 ngày. Họ phải kết hôn trong vòng 90 ngày và nộp đơn xin thường trú. Người sở hữu thị thực này không thể nộp đơn xin gia hạn hoặc thay đổi tình trạng.
K-2 Con vị thành niên chưa lập gia đình và chưa kết hôn của Hôn thê (phu). Thời gian lưu trú phụ thuộc vào thị thực của người giữ K-1.
L-1A Điều chuyển trong công ty đa quốc gia Cấp cho giám đốc điều hành, quản lý có ít nhất một năm kinh nghiệm quản lý nước ngoài trước đó với công ty nước ngoài đó. Đối với một công ty mới, thị thực có giá trị trong một năm. Đối với các doanh nghiệp đã tồn tại một năm hoặc lâu hơn, thị thực có giá trị ba năm với việc gia hạn tới bảy năm cho giám đốc điều hành hoặc người quản lý.
L-1B Điều chuyển trong công ty đa quốc gia Cấp cho nhân viên có kiến thức chuyên môn với ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài trước đó với công ty nước ngoài đó. Thị thực có giá trị ba năm với gia hạn hai năm cho tổng cộng lên đến năm năm đối với nhân viên có kiến thức chuyên môn.
L-2 Thành viên gia đình của chủ thị thực L Họ có cùng thời gian lưu trú với người giữ thị thực L. Họ không được làm việc ở Hoa Kỳ
M-1 Học Sinh học nghề Cấp cho những người tạm thời theo học hoặc được đào tạo tại một cơ sở dạy nghề không phải đại học. Thị thực có giá trị trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành việc học, thông thường là 18 tháng, và có thể được gia hạn đến một năm.
M-2 Thành viên Gia đình của M-1 Có thể ở lại cùng thời gian của người sở hữu thị thực M-1 nhưng không thể làm việc ở Hoa Kỳ
N Thân nhân của G-4 Cấp cho một số người thân của nhân viên của các tổ chức quốc tế, chẳng hạn như cha mẹ hoặc con cái. Thị thực có giá trị trong ba năm và có thể được gia hạn thêm ba năm nữa.
O-1 Người có khả năng phi thường Cấp cho người nước ngoài có khả năng phi thường về nghệ thuật, thể thao, khoa học, giáo dục, kinh doanh, hoặc điện ảnh hoặc ngành công nghiệp truyền hình đang đến Hoa Kỳ để thực hiện các dịch vụ tạm thời liên quan đến sự kiện. Thị thực có giá trị trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành sự kiện hoặc hoạt động, nhưng không quá ba năm.
O-2 Phụ tá kèm theo cho người giữ O-1 Các điều kiện giống như thị thực O-1.
O-3 Thành viên gia đình của O-1 và O-2 Họ không được tìm việc làm tại Hoa Kỳ khi đang ở thị thực O-3. Họ có thể thay đổi tình trạng.
P-1 Vận động viên hoặc nhóm giải trí có tiếng Cấp cho một người nước ngoài sắp đến Hoa Kỳ để biểu diễn như vận động viên quốc tế hoặc thành viên của một nhóm vận động viên hoặc nhóm giải trí được quốc tế công nhận. Đối với cá nhân, thị thực có thể được cấp đến năm năm. Việc gia hạn có thể được cấp cho tổng thời gian lưu trú không quá mười năm. Đối với một đội thể thao hoặc nhóm giải trí, thị thực có thể có hiệu lực trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành cuộc thi hoặc sự kiện, nhưng có thể được gia hạn thêm một năm.
P-2 Nghệ sỹ hoặc diễn viên trong Chương trình Đối ứng của hai quốc gia Cấp cho các nghệ sỹ hoặc diễn viên đến biểu diễn, cá nhân hoặc theo nhóm, theo chương trình trao đổi giữa một tổ chức ở Hoa Kỳ và một tổ chức ở quốc gia khác. Thị thực có thể có giá trị trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành sự kiện, hoạt động hoặc biểu diễn và có thể được gia hạn.
P-3 Nghệ sỹ hoặc các diễn viên trong chương trình văn hoá độc đáo Cấp cho các nghệ sỹ hoặc diễn viên đến biểu diễn, cá nhân hoặc theo nhóm, chương trình độc đáo về văn hoá để nâng tầm hiểu biết hoặc phát triển hình thức văn hoá độc đáo. Các chủ thể phải được tài trợ bởi các tổ chức giáo dục, văn hoá hoặc chính phủ thúc đẩy các hoạt động văn hoá quốc tế và trao đổi. Thời gian lưu trú cũng giống như P-2.
P-4 Gia đình của người giữ thị thực P Người phối ngẫu và con chưa lập gia đình được hưởng cùng một thời gian cho phép và thời hạn như người sở hữu thị thực chính. Họ không thể kiếm việc làm với thị thực P-4.
Q-1 Người tham gia giao lưu văn hoá quốc tế Thời hạn lưu trú không được vượt quá 15 tháng.
Q-2 Thành viên gia đình của Q-1 Họ cũng có những hạn chế như Q-1. Họ không thể kiếm việc làm.
R-1 Người hoạt động tôn giáo Cấp cho những người đã có thời gian làm việc tôn giáo ít nhất là hai năm trước khi nộp đơn và đang tạm thời làm việc cho một tổ chức tôn giáo phi lợi nhuận ở Hoa Kỳ. Thị thực thường có hiệu lực trong ba năm với gia hạn hai năm.
R-2 Thành viên gia đình của R-1 Họ có cùng thời gian lưu trú với người chủ sở hữu R chính và không thể làm việc tại Hoa Kỳ với thị thực R.
S-1 Người cung cấp thông tin trong Điều tra hình sự Thời gian lưu trú sẽ tùy thuộc vào nhu cầu điều tra. Người sở hữu thị thực này không thể thay đổi trạng thái.
S-2 Người cung cấp thông tin trong hồ sơ làm gián điệp Thời gian lưu trú sẽ tùy thuộc vào nhu cầu điều tra. Người sở hữu thị thực này không thể thay đổi trạng thái.
S-3 Thành viên gia đình của người sở hữu thị thực S Những hạn chế như chủ sở hữu S
TN Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) Thị thực được cấp theo Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ cho công dân Canada và công dân Mêhicô. Các điều khoản của thị thực hơi khác nhau cho các ứng viên Mexico và Canada.
TD Thành viên gia đình của TN Họ được cấp Visa cùng loại và có cùng thời gian lưu trú với người chủ sở hữu TN chính nhưng không thể làm việc.

Phía trên là sự giới thiệu ngắn gọn về kiến thức và thông tin. Nếu bạn cần thêm thông tin về loại thị thực không di dân cụ thể, vui lòng liên hệ Xie Law Offices, LLC. để biết thêm thông tin.

H VISAS
H Thị thực bao gồm các thị thực sau đây: H-1B, H-1B1, H-1C, H-2A, H-2B, H-3.
H-1B Nghề nghiệp chuyên môn
Công việc phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau để đủ tiêu chuẩn như nghề nghiệp chuyên môn:

 • Cử nhân hoặc trình độ cao hơn hoặc tương đương thường là yêu cầu đầu vào tối thiểu.
 • Các yêu cầu về mức độ công việc thường là cho ngành công nghiệp hoặc công việc quá phức tạp hay độc đáo mà chỉ có thể được thực hiện bởi một cá nhân có bằng cấp.
 • Người sử dụng lao động thường đòi hỏi bằng cấp hoặc trình độ tương đương với vị trí tuyển.
 • Nhiệm vụ chuyên môn cụ thể rất chuyên biệt và phức tạp đòi hỏi kiến ​​thức cần thiết để thực hiện nhiệm vụ liên quan cần bằng cử nhân hay cao hơn.*

Để đủ điều kiện chấp nhận một đề nghị việc làm trong ngành nghề đặc biệt, bạn phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

 • Đã tốt nghiệp cử nhân hoặc cao hơn của Hoa Kỳ về nghề cụ thể chuyên biệt từ một trường đại học được công nhận
 • Có bằng nước ngoài tương đương cử nhân hoặc cao hơn của Hoa Kỳ trong lĩnh vực chuyên môn.
 • Được cấp giấy phép, đăng ký, hoặc chứng nhận phù hợp của tiểu bang cho phép bạn thực hiện đầy đủ nghề chuyên môn và cho phép tham gia làm việc trong lĩnh vực đó.
 • Có trình độ học vấn, được đào tạo hoặc có kinh nghiệm chuyên môn tương đương với việc hoàn thành bằng cấp đó và được sự công nhận trong lĩnh vực chuyên môn bởi những người có trách nhiệm liên quan trực tiếp đến chuyên môn.

Nhà nghiên cứu và phát triển dự án H-1B2

Công việc phải đáp ứng cả hai tiêu chí sau đây để đủ điều kiện như là một dự án nghiên cứu và phát triển hợp tác của DOD:

 • Dự án hợp tác nghiên cứu và phát triển hoặc dự án đồng tài trợ theo thỏa thuận cấp Chính phủ do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ quản lý.
 • Bằng cử nhân, tương đương hoặc cao hơn được yêu cầu cho người đảm nhận.

Để đủ điều kiện để cấp thị thực này, bạn phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

 • Đã tốt nghiệp cử nhân hoặc cao hơn của Hoa Kỳ về nghề cụ thể chuyên biệt từ một trường đại học được công nhận
 • Có bằng nước ngoài tương đương cử nhân hoặc cao hơn của Hoa Kỳ trong lĩnh vực chuyên môn.
 • Được cấp giấy phép, đăng ký, hoặc chứng nhận phù hợp của tiểu bang cho phép bạn thực hiện đầy đủ nghề chuyên môn và cho phép tham gia làm việc trong lĩnh vực đó.
 • Có trình độ học vấn, được đào tạo hoặc có kinh nghiệm chuyên môn tương đương với việc hoàn thành bằng cấp đó và được sự công nhận trong lĩnh vực chuyên môn bởi những người có trách nhiệm liên quan trực tiếp đến chuyên môn.

Người mẫu thời trang H-1B3

Công việc / dịch vụ cần phải có nổi trội tính chất thời trang.

Để đủ điều kiện cho loại thị thực này, bạn phải là một người mẫu thời trang có phẩm chất và khả năng đặc biệt.

*** Excerpts from www.uscis.gov

L-1A Điều chuyển trong công ty đa quốc gia Điều Hành hoặc Quản Lý
Loại thị thực không di dân L-1A cho phép một chủ sử dụng lao động Hoa Kỳ điều chuyển một người điều hành hoặc quản lý từ một trong những văn phòng nước ngoài của mình sang một trong những văn phòng của công ty ở Hoa Kỳ. Loại thị thực này cũng cho phép một công ty nước ngoài chưa có văn phòng ở Hoa Kỳ gửi một giám đốc điều hành hoặc người quản lý đến Hoa Kỳ với mục đích thiết lập một công ty. Người sử dụng lao động thay mặt người nhân viên nộp đơn I-129, Đơn bảo lãnh Xin cho Người Lao Động Không Di Dân [http://www.uscis.gov/I-129].

Các thông tin sau đây mô tả một số tính năng và yêu cầu của chương trình thị thực không di dân L-1.

Các tiêu chuẩn chung của Nhà tuyển dụng và Người lao động

Để đủ điều kiện cho thị thực L-1 thể loại này, người sử dụng lao động phải:

 • Có quan hệ hợp lệ với một công ty nước ngoài (công ty mẹ, chi nhánh, công ty con, chi nhánh, gọi chung là tổ chức đủ điều kiện); Và
 • Hiện tại đang hoặc sẽ kinh doanh dưới hình thức một chủ lao động tại Hoa Kỳ hay ít nhất là trực tiếp làm việc cho một quốc gia khác hoặc một tổ chức đủ tiêu chuẩn trong suốt thời gian lưu trú của người được cấp thị thực L-1. Trong việc hoạt động kinh doanh hiện hữu không yêu cầu để điều hành vào thương mại quốc tế.

Hoạt động kinh doanh là việc cung cấp hàng hoá và / hoặc dịch vụ liên tục, thường xuyên và có hệ thống của một tổ chức đủ tiêu chuẩn và không bao gồm sự hiện diện đại lý hoặc văn phòng của các công ty Hoa Kỳ trong nước và ở nước ngoài.

Để hội đủ điều kiện, nhân viên được chỉ định cũng phải:

 • Nói chung, đã làm việc cho một tổ chức hội đủ điều kiện ở nước ngoài một năm liên tục trong vòng ba năm ngay trước khi họ được nhập cảnh vào Hoa Kỳ; Và
 • Được bổ nhiệm vào Hoa Kỳ do có năng lực điều hành hoặc quản lý một chi nhánh của cùng một chủ lao động hoặc một trong những tổ chức đủ tiêu chuẩn của nó.

Năng lực điều hànhnói chung liên quan đến khả năng ra quyết định của nhân viên ở tầm vĩ mô mà không cần giám sát nhiều.

Năng lực quản lý nói chung là khả năng giám sát và kiểm soát công việc của các chuyên gia và quản lý tổ chức, hoặc một bộ phận, nhánh, bộ phận chức năng hoặc thành phần của tổ chức. Nó cũng liên quan đến khả năng quản lý một chức năng thiết yếu của tổ chức ở mức cao của nhân viên mà không có sự giám sát trực tiếp của người khác. Xem phần 101 (a) (44) của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch, được sửa đổi, và 8 CFR 214.2 (l) (1) (ii) để có định nghĩa hoàn chỉnh.

Văn phòng mới

Đối với các người sử dụng lao động nước ngoài muốn gửi một nhân viên sang Hoa Kỳ làm giám đốc điều hành hoặc quản lý để thành lập một văn phòng mới, chủ lao động cũng phải chứng minh rằng:

 • Người sử dụng lao động đảm bảo đủ cơ sở vật chất để đặt trụ sở mới;
 • Người lao động đã làm việc với vai trò điều hành hoặc quản lý một năm liên tục trong ba năm trước khi nộp đơn bảo lãnh; Và
 • Văn phòng Hoa Kỳ dự định sẽ hỗ trợ vị trí điều hành hoặc quản lý trong vòng một năm kể từ ngày chấp thuận đơn bảo lãnh.

Xem 8 CFR 214.2 (l) (3) (v) để biết chi tiết.

Thời gian lưu trú

Những nhân viên đủ tiêu chuẩn sang Hoa Kỳ để thành lập văn phòng mới sẽ được phép ở lại lần đầu tối đa một năm . Tất cả nhân viên đủ điều kiện khác sẽ được phép ở lại lần đầu tối đa ba năm. Đối với tất cả nhân viên L-1A, các yêu cầu gia hạn có thể được cấp mỗi lần thêm hai năm, cho đến khi nhân viên đó đạt đến giới hạn tối đa là bảy năm.

Gia đình của các nhân viên L-1

Vợ / chồng và con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi của nhân viên được điều chuyển có thể đi kèm hoặc được theo sau. Những thành viên gia đình đó có thể xin nhập học theo thị thực không di dân L-2, và nếu được thông qua, thường sẽ được cấp thời gian lưu trú giống như người nhân viên được điều chuyển.

Thay đổi / Gia hạn Tình trạng Không định cư

Nếu các thành viên trong gia đình đã ở Hoa Kỳ và muốn thay đổi tình trạng hoặc gia hạn thời gian lưu trú trong thị thực L-2, họ có thể xin chung, với lệ phí, theo Mẫu I-539, Áp dụng cho Thay đổi / Gia hạn tình trạng không định cư, [ Http://www.uscis.gov/I-539].

Vợ chồng

Vợ / chồng của người có thị thực L-1 có thể xin giấy phép làm việc bằng cách nộp đơn I-765, Đơn Xin Việc Cho Việc Làm [http://www.uscis.gov/I-765] có phí. Nếu được chấp thuận,vợ chồng có thị thực L-2 có thể làm bất cứ việc gì.

Đơn bảo lãnh làm việc theo nhóm

Một vài tổ chức có thể thiết lập mối liên hệ chi nhánh với nhau theo qui định trước khi nộp bảo lãnh cho từng cá nhân bằng đơn bảo lãnh nhóm. Để hội đủ tiêu chuẩn cho đơn bảo lãnh nhóm được thiết lập nếu

 • Người bảo lãnh và mỗi đơn vị đủ tiêu chuẩn có hoạt động thương mại hoặc dịch vụ thương mại;
 • Người bảo lãnh có văn phòng tại Hoa Kỳ đã hoạt động kinh doanh từ một năm trở lên;
 • Người bảo lãnh có ba hoặc nhiều hơn các chi nhánh, công ty con và cơ sở trong và ngoài nước; Và
 • Người bảo lãnh cùng với các đơn vị hội đủ điều kiện khác đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
  • Đã đạt được ít nhất 10 chấp thuận L-1 trong khoảng thời gian 12 tháng trước;
  • Có các công ty con hoặc chi nhánh của Hoa Kỳ với tổng doanh thu hàng năm ít nhất là 25 triệu đô la; hoặc là
  • Có một lực lượng lao động tại Mỹ ít nhất 1.000 nhân viên.

Chấp thuận của đơn bảo lãnh theo nhóm không đảm bảo rằng một nhân viên sẽ được cấp laọi thị thực L-1A. Tuy nhiên, nó giúp cho chủ lao động việc linh hoạt để điều chuyển nhân viên đủ điều kiện đến Hoa Kỳ một cách nhanh chóng và trong thời gian ngắn mà không phải nộp đơn bảo lãnh theo từng cá nhân với USCIS.

Trường hợp cần thị thực L-1

Trong hầu hết các trường hợp, một khi đơn bảo lãnh theo nhóm đã được chấp thuận, chủ lao động chỉ cần hoàn thành Mẫu, I-129S, Đơn Xin Không Di Dân Dựa trên Đơn Bảo Lãnh L [http://www.uscis.gov/I-129s], và gửi cho nhân viên cùng với một bản sao của bản thông báo được chấp thuận của đơn bảo lãnh theo nhóm và các chứng cứ cần thiết có liên quan khác đến đơn xin thị thực L-1 để nhân viên đó có thể đệ trình cho viên chức lãnh sự.

Đơn yêu cầu được chấp thuận bảo lãnh theo nhóm L-1 cho người Canada

Công dân Canada, những người được miễn thị thực L-1, có thể xuất trình Mẫu I-129S hoàn chỉnh và tài liệu hỗ trợ cho Cán bộ Hải quan và Biên giới Hoa Kỳ (CBP) tại một số cảng nhập cảnh trên đất Hoa Kỳ-Canada Hoặc tại trạm kiểm tra trước đường bộ / hàng không của Hoa Kỳ tại Canada, liên quan đến đơn xin nhập cảnh vào Hoa Kỳ ở tình trạng L-1.

Vui lòng tham khảo trang web của CBP [http://www.CBP.gov] để biết thêm thông tin và / hoặc các yêu cầu để xin nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Các hình thức nộp mẫu I-129S với USCIS

Nếu nhân viên L-1 tương lai được miễn thị thực, người sử dụng lao động có thể nộp Mẫu I-129S và các tài liệu hỗ trợ cho Trung tâm Dịch vụ của USCIS nơi cấp chấp thuận cho bảo lãnh theo nhóm, thay vì phải nộp đơn và tài liệu liên quan trực tiếp tới CBP.

Xem 8 CFR 214.2 (l) (4) và 8 CFR 214.2 (l) (5) để biết thêm chi tiết về các bảo lãnh để trống.

L-1B Điều chuyển chuyên gia trong nội bộ các công ty đa quốc gia

Loại thị thực không di dân của L-1B cho phép một người sử dụng lao động Mỹ chuyển một chuyên gia có kiến thức chuyên môn liên quan đến lợi ích của tổ chức từ một trong các văn phòng nước ngoài đến một trong các văn phòng tại Hoa Kỳ. Loại thị thực này cũng cho phép một công ty nước ngoài chưa có văn phòng chi nhánh của Hoa Kỳ điều chuyển một chuyên gia sang Hoa Kỳ để giúp họ thành lập chi nhánh. Người sử dụng lao động phải thay mặt cho nhân viên nộp đơn I-129, Đơn bảo lãnh cho Người Lao Động Không Di Dân có phí.

Các tiêu chuẩn chung của Nhà tuyển dụng và Người lao động

Để đủ điều kiện cho thị thực L-1 thể loại này, người sử dụng lao động phải:

 • Có quan hệ hợp lệ với một công ty nước ngoài (công ty mẹ, chi nhánh, công ty con, chi nhánh, gọi chung là tổ chức đủ điều kiện); Và
 • Hiện tại đang hoặc sẽ kinh doanh dưới hình thức một chủ lao động tại Hoa Kỳ hay ít nhất là trực tiếp làm việc cho một quốc gia khác hoặc một tổ chức đủ tiêu chuẩn trong suốt thời gian lưu trú của người được cấp thị thực L-1. Trong việc hoạt động kinh doanh hiện hữu không yêu cầu để điều hành vào thương mại quốc tế.

Hoạt động kinh doanh à việc cung cấp hàng hoá và / hoặc dịch vụ liên tục, thường xuyên và có hệ thống của một tổ chức đủ tiêu chuẩn và không bao gồm sự hiện diện đại lý hoặc văn phòng của các công ty Hoa Kỳ trong nước và ở nước ngoài.

Để hội đủ điều kiện, nhân viên được chỉ định cũng phải:

 • Nói chung, đã làm việc cho một tổ chức hội đủ điều kiện ở nước ngoài một năm liên tục trong vòng ba năm ngay trước khi họ được nhận vào Hoa Kỳ; Và
 • Được điều vào Hoa Kỳ do có năng lực điều hành hoặc quản lý một chi nhánh của cùng một chủ lao động hoặc một trong những tổ chức đủ tiêu chuẩn của nó.

Kiến thức chuyên ngành có nghĩa là kiến thức đặc biệt của một cá nhân về sản phẩm, dịch vụ, nghiên cứu, trang thiết bị, kỹ thuật, quản lý hoặc các lợi ích khác và các ứng dụng của nó trên thị trường quốc tế, hoặc kiến thức điều hành hoặc chuyên môn sâu về quá trình và thủ tục của tổ chức (Xem 8 CFR 214.2 (l) (1) (ii) (D)).

*** https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-nonimmigrant-workers

O-1 Visa & O-2 Visa
Visa O-1 là gì? O-1 là thị thực lao động hoặc tình trạng tạm thời cho các cá nhân có năng lực phi thường trong các ngành khoa học, giáo dục, kinh doanh, nghệ thuật hoặc vận động viên và cá nhân có thành tích phi thường trong ngành điện ảnh và truyền hình.

Trình độ của O-1 là gì?

Để đủ điều kiện như là một người nước ngoài có khả năng phi thường trong khoa học, giáo dục, kinh doanh hoặc điền kinh, người nước ngoài phải:

 • Đã nhận được một giải thưởng quan trọng được quốc tế công nhận như Giải Nobel, hoặc
 • Đáp ứng ít nhất ba yêu cầu sau:
 1. Tiếp nhận các giải thưởng hoặc giải thưởng quốc gia hay quốc tế đã được công nhận trong lĩnh vực chuyên môn;
 2. Thành viên của các hiệp hội trong lĩnh vực đòi hỏi thành tích xuất sắc của thành viên;
 3. Xuất bản các ấn phẩm chuyên nghiệp hoặc các thông tin thương mại hoặc các phương tiện truyền thông liên quan đến lĩnh vực công việc của đương đơn;
 4. Tham gia vào một hội đồng, hoặc cá nhân là nhà đánh giá cho công việc của những người khác;
 5. Đóng góp có ý nghĩa quan trọng liên quan đến khoa học, học thuật hoặc kinh doanh;
 6. Tác quyền của các bài báo học thuật, các tạp chí chuyên ngành hoặc các phương tiện truyền thông lớn khác;
 7. Là một nhân tố thiết yếu hoặc quan trọng đối với các tổ chức và cơ sở có danh tiếng;
 8. Người nhận mức lương cao hoặc các khoản tiền thù lao khác; hoặc là
 9. Các bằng chứng tương đương khác

Yêu cầu Bảo lãnh Đặc biệt

Một cá nhân muốn xin thị thực O-1 hoặc ở tình trạng này phải được một người chủ tại Mỹ bảo trợ. Vì vậy khi nộp đơn cần phải có giấy mời làm việc. Ví dụ, nếu một nhà khoa học có khả năng phi thường đến Mỹ làm việc, họ cần một trường đại học, viện nghiên cứu hoặc một công ty bảo trợ; Nếu một người chơi bóng bàn chuyên nghiệp muốn đến Mỹ để chơi bóng bàn, một đội hoặc câu lạc bộ bóng bàn có thể thay mặt họ xin O-1 Visa. Nếu người đó là một nhạc sĩ, một nhóm nhạc phải nộp đơn cho anh ta / cô ấy. Một diễn viên sẽ cần một studio để xin cho mình.

Ngoài ra, đơn xin O-1 cũng cần ý kiến của một nhóm người có chuyên môn thích hợp trong lĩnh vực có thể bao gồm một người hoặc nhiều người lao động hoặc quản lý, về công việc đề xuất và trình độ của người được bảo lãnh. Trường hợp đề đạt O-1 cho người nước ngoài có thành tích phi thường trong phim hoặc truyền hình, cần có sự tham vấn của cả hai tổ chức nhân sự và quản lý.

Thời hạn của Visa O-1

Người giữ visa O-1 ban đầu được nhận vào Hoa Kỳ trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, sản xuất hoặc hoạt động, không quá 3 năm. Một thị thực O-1 có thể được gia hạn đến thời điểm cá nhân hoàn thành nhiệm vụ. Gia hạn thời gian lưu trú có thể được gia hạn thêm 1 năm.

HLàm thế nào tôi có thể nộp đơn xin visa O-1?

Nếu bạn nghĩ rằng bạn có giấy tờ để chứng minh rằng bạn có khả năng tuyệt vời trong lĩnh vực của bạn và bạn có một người bảo trợ ở Hoa Kỳ sẵn sàng tài trợ đơn O-1 cho bạn, bạn có thể gửi email bản sao sơ yếu lý lịch cập nhật tới help@xielaw.com để được tư vấn miễn phí hoặc ghé thăm trang Đánh giá Trường hợp. Chúng tôi sẽ đảm bảo để trường hợp O-1 của bạn được đạt chuẩn trước khi chúng tôi thực hiện dịch vụ cho bạn.

Visa O-2 là gì?

Một thị thực O-2 được cấp cho nhân viên hỗ trợ đi kèm với người giữ visa O-1, trong lĩnh vực thể thao, giải trí, sản xuất phim ảnh và truyền hình. Tình trạng này không có cho những cá nhân liên quan đến lĩnh vực khoa học, kinh doanh hoặc giáo dục. Để đủ điều kiện có thị thực O-2, người nước ngoài phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • Có một vai trò quan trọng trong hoạt động trung tâm của nhóm.
 • Có các kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết trên tiêu chuẩn trung bình.
 • Chung hiệp hội nghề nghiệp liên quan với người giữ visa 0-1
 • Phải chứng minh được tài sản tại nơi cư trú, và sẽ trở về. Có ngày xuất cảnh cụ thể được thể hiện.
 • Cần phải có ý kiến từ Tổ chức Lao động rằng không có cá nhân người Mỹ nào có thể giúp đỡ và người xin O-2 là cần thiết để hoàn thành công việc của người giữ visa O-1.

Visa O-3 là gì?

Thị thực O-3 được cấp cho các thành viên gia đình trực tiếp (vợ / chồng và con chưa lập gia đình vị thành niên) của O-1 và người giữ visa O-2

TN Visa FAQs
On  October 14, 2008, USCIS announces increased period of stay for TN visa holder from 1 year to 3 years.Q: What is the TN nonimmigrant classification?

A: The TN nonimmigrant classification permits qualified Canadian and Mexican citizens to seek temporary entry into the United States to engage in business activities at a professional level. The TN classification was created following Congressional approval of the North American Free Trade Agreement (NAFTA) on December 8, 1993.

Q: What professional activities may a TN worker engage in?

A: Generally, eligible professional activities are activities that require at least a bachelor’s degree or appropriate credentials demonstrating status as a professional. The specific occupations that qualify for the TN nonimmigrant classification are listed in Appendix 1603.D.1 to Annex 1603 of the NAFTA and are reproduced in DHS regulations at 8 CFR 214.6(c). Among the types of professionals who are eligible to seek admission as TN nonimmigrants are accountants, engineers, lawyers, pharmacists, scientists, and teachers.

Q: Is there an annual cap or limit on the number of TN visas?

A: There is no annual limit on the number of TN admissions to the United States. Further, a single individual may enter the United States in TN status multiple times in a given year, and the statistics kept by DHS reflect this practice. For Fiscal Year 2006, there were a total of 74,098 TN admissions. As noted, this figure includes readmissions to the United States of TN nonimmigrants who travel outside the United States and return.

Q: How do Canadian citizens obtain the TN nonimmigrant classification?

A: Canadian citizens are not required to apply for a visa with a U.S. consulate or file a petition with USCIS. When requesting admission as TN workers at a U.S. port-of entry, however, they must provide proof of citizenship, a letter from their prospective employer detailing items such as professional capacity, purpose, length of stay, and educational qualifications. They may also need to provide credential evaluations. Following inspection by a U.S. Customs and Border Protection (CBP) Officer, an eligible Canadian citizen will be admitted as a TN nonimmigrant with a Form I-94 as evidence of such admission.

Q: How do Mexican citizens obtain the TN nonimmigrant classification?

A: Mexican citizens seeking TN nonimmigrant classification do not need to file a petition with USCIS. However, a visa is required for Mexican citizens to enter the United States in the TN nonimmigrant classification. Therefore, Mexican citizens should apply for a TN visa directly at a U.S. consulate in Mexico and present proof of citizenship, a letter from their prospective employer detailing items such as the professional capacity in which they will work in the U.S., the purpose of their employment, their length of stay, and their educational qualifications. They may also need to provide credential evaluations. TN visa holders then may apply for admission at a U.S. port-of-entry, and if found qualified by a CBP inspector, will be issued, as in the case of qualified Canadian citizens, a “multiple entry” Form I-94, indicating that the person has been admitted as a TN nonimmigrant.

Q: Why are the rules different for Canadian and Mexican citizens?

A: Canadian citizens, unlike Mexican citizens, are generally eligible for admission as nonimmigrants without a visa. The TN category, as a nonimmigrant classification, simply reflects this general exemption from the visa requirement.

Q: For how long is a person granted TN classification admitted?

A: Previously, aliens admitted in TN status are admitted for a maximum of one year and by the end of that period must either seek readmission in TN nonimmigrant status or apply to USCIS for an extension of stay. This final rule will extend that period to a maximum of three years to be consistent with other nonimmigrant worker categories, such as the H-1B.

Q: How many times can a person apply for TN visas?

A: There is no limit on the number of times a person can apply for a TN visa or seek admission in TN status. TN professionals previously could be admitted initially for a period of up to one year, and, if they are otherwise admissible / eligible, may be granted, at a port-of-entry, an additional period of stay of up to one year following each departure from the country. They may also, upon application, be granted an extension of stay for a period of up to one year.

Q: What are the benefits to employers and to TN workers of the proposed extension of the TN period of stay?

A: Increasing the maximum period of stay for TN workers from one to three years before requiring the workers to seek readmission or an extension would:

• Provide for a more stable and predictable workforce for TN employers;
• Make the TN program more attractive to Canadian or Mexican employers and professionals who might otherwise be required to seek admission under the capped H-1B program, thereby possibly freeing up H-1B visa slots for other professional workers; and
• Reduce the cost and bureaucratic inconvenience to TN workers of extending status by requiring application for readmission or extension only once every three years instead of annually.

Q: Are spouses and children of TN nonimmigrants allowed to enter the U.S.?

A: Yes. Spouses and children may be granted nonimmigrant status as a NAFTA dependent (TD) and may be admitted to the U.S. but may not work. This proposed rule would also increase such dependents’ maximum period of stay from one year to three years.

Q: What systems are in place to avoid fraud or misuse of the TN visa by corrupt employers and smugglers?

A: The final rule does not change security check requirements for TN nonimmigrants or their dependents. The extended period of admission and readmission from one year to three years will be subject to all applicable security checks. Further, TN nonimmigrants present in the United States will still be subject to the same rules regarding removability/deportability and the same conditions of stay (other than the initial period of admission/one year extension of stay requirement) as they are under the current regulations.

 

Thị thực dựa trên việc làm là gì?
Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch cấp tối thiểu một năm 140.000 thị thực di dân định cư, được chia thành 5 loại ưu tiên. Họ có thể yêu cầu chứng nhận lao động từ Sở Lao động Hoa Kỳ (DOL) và nộp đơn với Sở Nhập cư và Nhập Tịch (INS).
Dạng việc làm loại 1 (E1)
Người lao động ưu tiên chiếm 28,6% định mức giới hạn trên toàn thế giới hàng năm. Tất cả Người làm việc Ưu tiên phải là người có Mẫu I-140 đã được phê duyệt, Đơn bảo lãnh cho Người lao động nước ngoài, nộp cho INS. Trong dạng thị thực này có ba nhóm nhỏ:

Người có khả năng phi thường trong khoa học, nghệ thuật, giáo dục, kinh doanh, hoặc điền kinh. Các ứng viên thuộc loại này phải có nhiều chứng nhận cho thấy sự hoan nghênh và công nhận rộng rãi trong nước hoặc quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn. Những người nộp đơn này không cần có một công việc cụ thể nào miễn là họ vào Hoa Kỳ để tiếp tục làm việc trong lĩnh vực mà họ có khả năng xuất sắc. Những người này có thể tự nộp đơn bảo lãnh của họ tới INS, chứ không phải thông qua một người sử dụng lao động;

Các giáo sư và giảng viên giỏi có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy hoặc nghiên cứu, những người được công nhận trên trường quốc tế. Không cần chứng nhận lao động cho việc phân loại này, nhưng người sử dụng lao động tương lai phải cung cấp giấy mời làm việc và nộp đơn bảo lãnh với INS; Và

Một số giám đốc điều hành và quản lý đã từng làm việc cho ít nhất một trong ba năm trước đây bởi các cơ sở, công ty mẹ, công ty con hoặc chi nhánh của người sử dụng lao động ở nước ngoài. Người nộp đơn phải được mời làm việc do có năng lực quản lý hoặc điều hành. Không cần chứng nhận lao động cho việc phân loại này, nhưng người sử dụng lao động tương lai phải cung cấp giấy mời làm việc và nộp đơn với INS.

Dạng ưu tiên thứ hai (E2)

Các chuyên gia có bằng cấp nâng cao hoặc những người có khả năng ngoại lệ trong lĩnh vực nghệ thuật, khoa học hoặc kinh doanh nhận được 28,6% định mức giới hạn trên toàn thế giới, cùng với dạng thị thực làm việc ưu đãi loai 1. Tất cả những người nộp đơn ưu tiên thứ hai phải có giấy xác nhận lao động được DOL – Bộ Lao Động hoặc theo danh mục Chương trình A, hoặc xác định rằng họ đủ điều kiện cho một trong số các ngành nghề thiếu hụt trong Chương trình thí điểm thị trường lao động (sau này). Bản tin tuyển người được yêu cầu và chủ lao động Mỹ phải nộp đơn bảo lãnh thay mặt cho người được bảo lãnh. Người nước ngoài có thể nộp đơn mà không cần thư tuyển người và chứng nhận lao động nếu việc miễn giảm đó là vì lợi ích quốc gia, trong trường hợp này người đương đơn có thể nộp đơn bảo lãnh, Mẫu I-140, cùng với bằng chứng về lợi ích quốc gia. Có hai phân nhóm trong thể loại này:

Chuyên gia có trình độ cao (vượt quá bằng cử nhân), hoặc bằng cử nhân chuyên ngành và ít nhất là năm năm kinh nghiệm trong nghề nghiệp; Và

Những người có khả năng đặc biệt về nghệ thuật, khoa học, hoặc kinh doanh. Khả năng vượt trội nghĩa là có trình độ chuyên môn cao hơn đáng kể so với thông thường trong lĩnh vực này.

Dạng làm việc thứ ba (E3)

Lao động có kỹ năng, Chuyên gia có bằng cử nhân và công nhân khác nhận 28,6% định mức giới hạn trên toàn thế giới, chung với nhóm thị thực việc làm dạng một và hai. Tất cả Người nộp đơn ưu tiên thứ ba cần một đơn bảo lãnh I-140 đã được chấp thuận của người sử dụng lao động tương lai. Tất cả những người lao động đó phải có giấy chứng nhận lao động, hoặc theo danh mục A, hoặc bằng chứng cho thấy họ đủ điều kiện cho một trong số những nghề nghiệp thiếu hụt trong Chương trình Thí điểm Thông tin Thị trường Lao động. Có ba phân nhóm trong thể loại này:

Lao động có tay nghề là những người có khả năng thực hiện công việc đòi hỏi phải có ít nhất hai năm đào tạo hoặc kinh nghiệm;

Chuyên gia có bằng đại học là thành viên của hiệp hội chuyên nghiệp có ít nhất bằng cử nhân đại học; Và

Những người lao động khác là những người có khả năng đảm nhiệm các vị trí cần đào tạo dưới hai năm hoặc có kinh nghiệm.

Dạng làm việc thứ tư (E4)

Những người nhập cư đặc biệt nhận được 7,1% định mức giới hạn trên toàn thế giới hàng năm. Tất cả những người nộp đơn này phải là người thụ hưởng của đơn bảo lãnh I-360, đơn bảo lãnh định cư đặt biệt, ngoại trừ nhân viên ở nước ngoài của Chính phủ Hoa Kỳ, người phải sử dụng Mẫu DS-1884. Có sáu phân nhóm:

1) Các nhân viên tôn giáo đại diện tôn giáo đến thực hiện sứ mệnh, hoặc để làm việc trong một tổ chức tôn giáo, hoặc làm việc cho một tổ chức được miễn thuế trực thuộc tôn giáo;

2) Một số nhân viên ở nước ngoài của Chính phủ Hoa Kỳ;

3) Cựu nhân viên của Công ty Kênh Panama;

4) Người lao động nghỉ hưu của các tổ chức quốc tế;

5) Một số người phụ thuộc của nhân viên tổ chức quốc tế; Và

6) Một số thành viên của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ.

Dạng làm việc thứ năm (E5)

Các nhà đầu tư tạo việc làm nhận được 7,1% định mức giới hạn trên toàn thế giới hàng năm. Tất cả các đương đơn phải nộp đơn I-526, Đơn xin nhập cư của Doanh nhân người nước ngoài, tới INS. Để đủ điều kiện, người nước ngoài phải đầu tư từ 500.000 USD đến 1.000.000 USD, tùy thuộc vào tỷ lệ việc làm trong khu vực địa lý, trong một doanh nghiệp thương mại ở Hoa Kỳ để tạo ít nhất 10 công việc toàn thời gian mới cho công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân hoặc những người nhập cư hợp pháp khác, không bao gồm chủ đầu tư và gia đình của họ.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần trợ giúp thêm, bạn có thể gửi email hoặc gọi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ đảm bảo bạn có sự trợ giúp chuyên nghiệp trước khi bạn quyết định.

Thông tin chung này nhằm mục đích mang tính thông tin và hiểu biết. Không có nội dung nào trên trang này hoặc các trang liên quan khác được đưa ra làm tư vấn pháp lý từ văn phòng này cho bất kỳ trường hợp hoặc tình huống cụ thể nào. Để được tư vấn pháp lý cho bất kỳ tình huống cụ thể nào, hãy tham vấn luật sư có kinh nghiệm trong luật nhập cư của Hoa Kỳ.

Các tiêu chuẩn để đủ điều kiện cho “khả năng phi thường” là gì?
Nếu người nước ngoài là người nhận giải Nobel, thì người này chắc chắn được coi là có “khả năng phi thường”. Tuy nhiên, phần lớn người nước ngoài sẽ không phải là những cá nhân như vậy. Do đó, luật và quy định về nhập cư của Hoa Kỳ đã cung cấp các tiêu chí sau để đủ điều kiện cho “khả năng phi thường”:

1. Nhận các giải thưởng hoặc giải thưởng xuất sắc được quốc gia hoặc quốc tế công nhận.

2. Thành viên của các hiệp hội đòi hỏi thành tích xuất sắc của thành viên.

3. Được nêu tên trong các tài liệu ấn phẩm.

4. Bằng chứng người nước ngoài là một người đánh giá về công việc của người khác trong cùng lĩnh vực.

5. Bằng chứng về những đóng góp ban đầu của người nước ngoài có ý nghĩa quan trọng đối với lĩnh vực này.

6. Tác quyền của các bài báo học thuật.

7. Tác phẩm của người nước ngoài được trưng bày tại triển lãm, giới thiệu nghệ thuật.

8. Bằng chứng người nước ngoài đã thực hiện vai trò dẫn đầu hoặc quan trọng đối với các tổ chức có tiếng tăm nổi bật.

9. Bằng chứng cho thấy người nước ngoài có mức thù lao cao trong tương quan với người khác trong các lĩnh vực.

10. Bằng chứng về thành công thương mại trong nghệ thuật biểu diễn.

Người ngoại quốc phải chứng minh rằng người đó đáp ứng TỐT NHẤT ba tiêu chí được liệt kê ở trên.

Tư vấn điện tử

Trên đây chỉ giới thiệu về thông tin và hiểu biết và không phải là lời khuyên pháp lý từ văn phòng luật này. Vui lòng liên hệ với văn phòng của chúng tôi hoặc luật sư nhập cư khác để được tư vấn pháp lý cho trường hợp cá nhân của bạn.

Bằng cấp nào là “một giáo sư hay nhà nghiên cứu xuất sắc”?
Để đủ tiêu chuẩn là một giáo sư hoặc nhà nghiên cứu xuất sắc cho mục đích nhập cư của Hoa Kỳ, người nước ngoài phải:

1. Được quốc tế công nhận là nổi bật trong một lĩnh vực học thuật cụ thể.

2. Có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực đó.
3. Vào Hoa Kỳ giảng dạy theo thỉnh giảng hoặc học kỳ hoặc giữ vị trí nhà nghiên cứu cho một nhà tuyển dụng cá nhân trong những trường hợp nhất định (ví dụ: sử dụng ít nhất ba nhà nghiên cứu toàn thời gian.)

Cụ thể hơn:

Một giáo sư hoặc nhà nghiên cứu được quốc tế công nhận là xuất sắc trong một lĩnh vực học thuật cụ thể có thể vào phân loại này và không cần chứng nhận lao động.

Giáo sư xuất sắc và chuyên gia nghiên cứu là một loại visa định cư nhập cư ưu tiên đầu tiên.

Cá nhân phải có kinh nghiệm ba năm giảng dạy hoặc nghiên cứu trong lĩnh vực học thuật và phải có thư mời cho vị trí giảng dạy hoặc nghiên cứu của trường đại học hoặc tương đương để tiến hành nghiên cứu cho một nhà tuyển dụng tư nhân, người đã có những thành tựu nghiên cứu và sử dụng tại ít nhất ba người làm việc toàn thời gian trong nghiên cứu.

INS xem xét các loại bằng chứng sau đây để đánh giá liệu một cá nhân có đủ tiêu chuẩn là một giáo sư hoặc nhà nghiên cứu xuất sắc:

Tài liệu về các giải thưởng chính hoặc giải thưởng lớn của người có thành tích nổi bật trong lĩnh vực học thuật;
Tài liệu về sự tham gia của người thụ hưởng vào các hiệp hội có lĩnh vực học thuật đòi hỏi những thành tựu xuất sắc;
Được nêu tên trong các ấn phẩm chuyên ngành do người khác viết về công việc của mình trong lĩnh vực học thuật;
Bằng chứng về sự tham gia của người thụ hưởng, riêng lẻ hoặc trong hội đồng, là người am hiểu tác phẩm của những người khác trong cùng lĩnh vực học thuật hoặc của nước ngoài;
Bằng chứng về những đóng góp nghiên cứu khoa học và học thuật ban đầu của người thụ hưởng đối với lĩnh vực học thuật; hoặc là
Bằng chứng về quyền tác giả hoặc bài báo học thuật của người thụ hưởng (trong các tạp chí chuyên ngành có lưu thông quốc tế) trong lĩnh vực học tập. Bị coi là không đủ điều kiện nếu chỉ đáp ứng được hai trong số sáu tiêu chí quy chuẩn. Sự công nhận quốc tế phải được chứng minh trong tổng thể.

Tư vấn điện tử

Giám đốc điều hành hoặc giám đốc đa quốc gia

Quý vị phải đã từng làm việc ở nước ngoài trong 3 năm trước khi xin hoặc ít nhất 1 năm cho công ty và quý vị phải vào Hoa Kỳ để tiếp tục phục vụ công ty hoặc tổ chức đó. Việc làm của quý vị phải ở bên ngoài Hoa Kỳ với năng lực quản lý hoặc điều hành và với cùng một chủ lao động, một công ty con hoặc một chi nhánh của người sử dụng lao động.

Người chủ đơn bảo lãnh phải là chủ một công ty của Hoa Kỳ. Nhà tuyển dụng của quý vị phải có hoạt động kinh doanh ít nhất 1 năm, với tư cách là chi nhánh, công ty con, hoặc cùng một công ty hoặc pháp nhân với công ty quý vị làm ở nước ngoài.

Sự miễn trừ Quyền lợi quốc gia là gì?
(NIW) là miễn trừ thư tuyển dụng cho những cá nhân muốn di dân sang Hoa Kỳ. Thông thường, một chuyên gia muốn làm việc ở Hoa Kỳ phải trải qua quá trình Chứng nhận Lao động dài và khó khăn, nhưng nếu người ngoại quốc có thể chứng minh rằng, quý vị là

 1. Người nước ngoài có khả năng ngoại lệ hoặc chuyên gia cao cấp; Và
 2. Tham gia vào một hoạt động có thể mang lại lợi ích quốc gia;

Vậy thì, người đó có thể hội đủ điều kiện có lợi thế so với thủ tục thường trú thông thường để nộp đơn cho NIW.

Ai đủ điều kiện?

Các yếu tố đã được xem xét trong các trường hợp thành công bao gồm:

Việc nhập cảnh người nước ngoài sẽ cải thiện nền kinh tế Mỹ.
Việc nhập cảnh của người nước ngoài sẽ cải thiện tiền lương và điều kiện làm việc của Nhân viên Hoa Kỳ.
Việc nhập cảnh người nước ngoài sẽ cải thiện các chương trình giáo dục và đào tạo cho trẻ em Hoa Kỳ và công nhân lao động.
Việc nhập cảnh của người nước ngoài sẽ cung cấp nhà ở giá cả phải chăng hơn cho cư dân trẻ, già hoặc nghèo ở Hoa Kỳ.
Việc nhập cảnh của người nước ngoài sẽ cải thiện môi trường Hoa Kỳ và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực quốc gia.
Việc nhập cảnh người nước ngoài được yêu cầu bởi cơ quan chính phủ Hoa Kỳ.


Nhiều trường hợp của chúng tôi, trong đó Các Miễn trừ Quyền lợi Quốc gia đã được phê duyệt, được hỗ trợ bởi các bản tuyên thệ từ những người hoặc tổ chức nổi tiếng, được thành lập và có ảnh hưởng.

Ví dụ, một đơn đăng ký được gửi cho một nhà khoa học nên có bản tuyên bố của các nhà khoa học hàng đầu, các đại diện và từ các tổ chức khác liên quan đến loại nghiên cứu cần theo đuổi.

Tài liệu về những thành tựu trong quá khứ, cũng như bằng chứng cho thấy người nước ngoài đã tạo ra việc làm, xoay xở kinh doanh hoặc tạo ra sự gia tăng về xuất khẩu hoặc những cải tiến kinh tế khác cần phải được chứng minh.

Sau đây là một lưu ý từ Trung tâm Dịch vụ INS Texas:

Những người muốn có điều kiện không cần chứng nhận lao động dựa trên các dịch vụ vì lợi ích quốc gia phải thể hiện một cách rõ ràng để chứng minh được lợi ích quốc gia trong tương lai vì đây là ngoại lệ cho người nước ngoài đủ điều kiện. Nó chỉ áp dụng đối với người nước ngoài, những người sẽ mang lợi ích đáng kể cho nền kinh tế quốc gia, các lợi ích văn hoá hoặc giáo dục hay phúc lợi của Hoa Kỳ.
Các quyền lợi quốc gia yêu cầu phải nhấn mạnh giá trị tổng thể và tiềm năng đóng góp của cá nhân của người thụ hưởng đối với Hoa Kỳ – chứ không phải là họ đang làm việc trong một lĩnh vực có lợi ích quốc gia cao. Người nước ngoài có thể đủ điều kiện bằng cách trở thành người then chốt hoặc quan trọng. Là thành viên của một nhóm mà nếu thiếu thành viên này chức năng nhóm sẽ bị suy yếu trầm trọng. Chỉ làm việc trong một lĩnh vực quan tâm của quốc gia thì không đủ điều kiện của lợi ích quốc gia.

 

Chúng tôi khuyên bạn tốt nhất nên gửi các thư xác nhận từ các tổ chức / viện nghiên cứu / cơ quan chính phủ quốc gia hoặc quốc tế có uy tín chuyên môn để khẳng định rằng công việc hoặc sự đóng góp của cá nhân thực sự là vì lợi ích quốc gia. Các tác giả của các thư giới thiệu của bên thứ ba phải mô tã cách họ làm việc với người nước ngoài này.
Khi được đi kèm với những thư tiến cử này. Và khi nói về thành tích cá nhân, thì sẽ tiết kiệm được thời gian thu thập bằng chứng. Ngoài ra, đưa các bằng chứng có minh chứng với các lá thư tóm tắt của luật sư / người yêu cầu trực tiếp cùng với Mẫu I-140 sẽ giúp giảm thời gian của người giám định trong việc xem xét các bài nghiên cứu, khảo sát thực địa, báo cáo tổng hợp, v.v …, điều thường tăng trọng một ít cho thành tích cụ thể của mình hoặc cho lợi ích quốc gia sắp tới của cá nhân.
Chúng tôi thấy nhiều trường hợp sinh viên sau đại học, những người thiếu chuẩn bị và kinh nghiệm, đã không đạt điều kiện cho loại E2-1 như nhà nghiên cứu hay kỹ sư vì đã làm rất ít, bên ngoài công việc cần thiết để hoàn thành tiêu chuẩn của họ. Họ thường đưa ra rằng lĩnh vực nghiên cứu của họ là khía cạnh tiềm năng hoặc có ý nghĩa quan trọng đến mức nó phải nằm trong lợi ích quốc gia. Để phù hợp với các tiêu chuẩn đã được xác định, rất khó để người được miêu tả ở trên đủ điều kiện. Chuẩn này không được thiết kế cho tất cả các nhà nghiên cứu sau đại học.
Các nhân viên của chúng tôi giúp tìm kiếm những bằng chứng thực tế về lợi ích quan trọng tiềm năng cho một mục tiêu hoặc chương trình vì lợi ích quốc gia cụ thể để đặt người nước ngoài vào đúng trong lĩnh vực này.


Những loại tài liệu hỗ trợ nào được yêu cầu?

Bằng chứng về một lần có thành tích (nghĩa là một giải thưởng lớn được quốc tế công nhận) hoặc ít nhất ba trong số những điều sau:

Nhận được các giải thưởng hoặc phần thưởng thấp hơn được công nhận của quốc gia hoặc quốc tế
Là thành viên của các hiệp hội đòi hỏi những thành tựu nổi bật do các chuyên gia quốc gia hoặc quốc tế công nhận, được nêu tên về chuyên môn trong các ấn phẩm thương mại chính hoặc các phương tiện truyền thông quan trọng khác,
Tham gia vào một hội đồng hoặc cá nhân là một người am hiểu công việc của những người khác trong lĩnh vực này hoặc của nước ngoài,
Khoa học, học thuật, nghệ thuật, thể thao, hoặc các đóng góp liên quan đến thương mại có ý nghĩa quan trọng trong các lĩnh vực này,
Tác giả của các bài báo về lĩnh vực học thuật, chuyên môn, trong các ấn phẩm thương mại chính hoặc các phương tiện truyền thông lớn khác,
Tác phẩm của người nước ngoài được trưng bày tại các cuộc triển lãm, giới thiệu nghệ thuật,
Bằng chứng người nước ngoài đã thực hiện vai trò dẫn đầu hoặc quan trọng đối với các tổ chức hoặc cơ sở có danh tiếng,
Bằng chứng cho thấy người nước ngoài có mức thù lao cao trong tương quan với người khác trong các lĩnh vực, hoặc
Bằng chứng về thành công thương mại trong nghệ thuật biểu diễn, như được ghi nhận bởi các tài liệu, băng đĩa, đĩa compact hoặc video bán vé.


Nếu các tiêu chuẩn trên không dễ áp dụng cho nghề nghiệp của người nước ngoài, bạn có thể nộp bằng chứng tương đương để xác định tư cách hợp pháp của người nước ngoài.

Do loại miễn giảm quyền lợi quốc gia không có quy định rõ ràng nên chúng tôi khuyên bạn nên gửi email cho chúng tôi một bản sao lý lịch của bạn và cho chúng tôi biết bạn đang làm gì, sau đó chúng tôi đánh giá trường hợp của bạn để có các lựa chọn thẻ xanh tốt nhất.

Định cư theo việc làm: Dạng thứ hai EB-2

 

Bạn có thể hội đủ điều kiện để xin thị thực cư trú dạng ưu tiên thứ hai, nếu bạn là thành viên của các ngành nghề có trình độ cao cấp hoặc tương đương, hoặc người nước ngoài có năng lực đặc biệt. Dưới đây là các loại nghề nghiệp và yêu cầu:

Đủ tiêu chuẩn

PHÂN LOẠI PHỤ

MÔ TẢ

CHỨNG CỚ

Bằng cấp cao Công việc bạn nộp đơn yêu cầu bằng cấp cao và bạn phải có bằng hoặc trình độ tương đương (bằng cử nhân cộng với 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này). Tài liệu, chẳng hạn như hồ sơ học bạ chính thức cho thấy bạn có bằng trình độ cao của Mỹ hoặc bằng cấp tương đương ở nước ngoài hoặc hồ sơ chính thức cho thấy bạn có bằng đại học Hoa Kỳ hoặc bằng cấp tương đương ở nước ngoài và thư từ các người sử dụng lao động hiện tại hoặc trước đây cho biết bạn có ít nhất 5 năm kinh nghiệm sau khi tốt nghiệp sau đại học chuyên ngành.
Khả năng ngoại hạng Bạn phải có khả năng đặc biệt về khoa học, nghệ thuật hoặc kinh doanh. Khả năng vượt trội “có nghĩa là một trình độ chuyên môn cao hơn đáng kể so với thông thường trong khoa học, nghệ thuật hoặc kinh doanh.” Bạn phải đáp ứng ít nhất ba tiêu chí dưới đây. *

 

Tiêu chí

 • Hồ sơ chính thức cho thấy bạn có bằng cấp, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hoặc tương đương từ một trường cao đẳng, đại học, trường học hoặc các cơ sở giáo dục khác có liên quan đến lĩnh vực có khả năng đặc biệt của bạn
 • Các văn bản ghi lại ít nhất 10 năm kinh nghiệm toàn thời gian trong nghề nghiệp của bạn
 • Giấy phép hành nghề hoặc chứng nhận chuyên môn hoặc nghề nghiệp của bạn
 • Bằng chứng về mức lương hoặc các thù lao cho các dịch vụ thể hiện khả năng đặc biệt của bạn
 • Thành viên trong một hiệp hội chuyên nghiệp (s)
 • Sự công nhận bởi các đồng nghiệp, các cơ quan chính phủ, các tổ chức chuyên nghiệp hoặc tổ chức kinh doanh cho những thành tựu và đóng góp đáng kể cho ngành hoặc lĩnh vực của bạn.
 • Những bằng chứng tương đương khác về tình trạng hội đủ điều kiện cũng được chấp nhận.

Lưu ý: Các đơn bảo trợ việc làm dạng ưu tiên thứ hai phải được kèm theo chứng nhận lao động cá nhân Mẫu ETA-750 đã được phê chuẩn từ Bộ Lao động. Vui lòng xem trang “Giấy chứng nhận lao động nước ngoài của Bộ Lao động” để biết thêm thông tin.

Để đủ điều kiện để được cấp thị thực EB-2, chủ nhân của bạn phải nộp Mẫu I-140, Đơn Xin cho Người Lao Động nước ngoài. Để biết thêm thông tin về nộp hồ sơ, xem trang “Mẫu” .


Dịnh cư theo việc làm: dạng ưu tiên thứ ba EB-3

Bạn có thể hội đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi loại thị thực di dân này nếu bạn là một công nhân lành nghề, chuyên nghiệp hoặc người lao động khác.

 • “Lao động có tay nghề” là những người có công việc đòi hỏi phải có tối thiểu 2 năm đào tạo hoặc kinh nghiệm làm việc, không có tính chất tạm thời hoặc mùa vụ
 • “Chuyên gia” là những người mà công việc của họ yêu cầu ít nhất bằng cử nhân của Hoa Kỳ hoặc bằng nước ngoài tương đương và là một chuyên gia của nghề
 • Loại hình “người lao động khác” dành cho người lao động phổ thông ít kinh nghiệm hoặc được đào tạo dưới 2 năm, không có tính chất tạm thời hoặc mùa vụ.

Đủ tiêu chuẩn

PHÂN LOẠI PHỤ MÔ TẢ CHỨNG CỚ
Công nhân lành nghề
 • Bạn phải có khả năng chứng minh có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc hoặc được đào tạo
 • Bạn phải thực hiện công việc mà không có người có đủ trình độ làm ở Hoa Kỳ
Chứng nhận lao động và thư mời làm việc lâu dài, toàn thời gian.
Chuyên gia
 • Bạn phải có khả năng chứng minh được rằng bạn có bằng đại học Mỹ hoặc bằng cấp nước ngoài tương đương, và bằng cử nhân là yêu cầu bình thường để làm việc
 • Bạn phải thực hiện công việc mà không có người có đủ trình độ làm ở Hoa Kỳ
 • Giáo dục và kinh nghiệm không được thay thế cho bằng cử nhân
Chứng nhận lao động và thư mời làm việc lâu dài, toàn thời gian.
Lao động phổ thông (Người lao động khác) Bạn phải có khả năng, vào thời điểm đơn bảo lãnh được nộp, làm lao động phổ thông (yêu cầu có ít hơn 2 năm đào tạo hoặc kinh nghiệm), không có tính chất tạm thời hoặc theo mùa, mà không có người lao động ứng tuyển ở Mỹ. Chứng nhận lao động và thư mời làm việc lâu dài, toàn thời gian

Lưu ý: Các yêu cầu về điều kiện cho phân loại ưu tiên thứ ba ít nghiêm ngặt hơn, nên bạn nên lưu ý rằng sẽ có một danh sách dài tồn đọng của thị thực “người lao động khác”. Xem trang “Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: Bản tin Visa“.

Phòng Lao động Hoa Kỳ – Chứng nhận Lao động

Các bảo lãnh ưu tiên thứ ba thường phải được kèm theo giấy chứng nhận lao động cá nhân được phê chuẩn, từ Sở Lao động theo Mẫu ETA-9089. Trong một số trường hợp, đơn bảo lãnh có thể nộp cho Cơ quan Di trú và Nhập cư Hoa Kỳ (USCIS) với một ETA-9089 chưa xác nhận chờ xem xét như Bảng A, Nhóm I. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang “Bộ Lao động: Lao động Nước ngoài“.

Quy trình nộp đơn

Chủ lao động của bạn (người bảo lãnh) phải nộp đơn I-140, Đơn bảo lãnh cho Người Lao động nước ngoài. Trong quá trình nộp đơn, chủ lao động của bạn phải chứng minh được khả năng trả tiền lương trước ngày xin thị thực ưu tiên của bạn. Chủ sử dụng lao động của bạn có thể sử dụng một báo cáo hàng năm, tờ khai thuế thu nhập liên bang, hoặc báo cáo tài chính được kiểm toán để chứng minh khả năng trả lương cho bạn.

*** https://www.uscis.gov/working-united-states/permanent-workers

Giảng viên đại học
Các lựa chọn nhập cư cho giáo sư đại học (các thành viên khoa)TCó nhiều lựa chọn nhập cư dành cho những người nước ngoài này, những người tìm được việc làm tại một trường cao đẳng hoặc đại học với tư cách là một giảng viên.

Các giáo sư đại học tại Hoa Kỳ có những lợi thế vượt trội so với những người khác trong việc xin định cư tại Hoa Kỳ một cách an toàn và nhanh chóng. Không giống như những người nước ngoài khác đang làm việc trong ngành, các giáo sư đại học nói chung không lo lắng về việc bị sa thải, bị đuổi việc, hoặc không có việc làm do người chủ tài trợ không hoạt động trong thời gian chờ I-140 của bạn hoặc I-485. Hơn nữa, luật nhập cư đã cung cấp các điều khoản đặc biệt cho giáo sư đại học để có thể nhận được thẻ xanh của họ nhanh hơn so với các ứng viên. Là một cựu giáo viên đại học trước khi đến Hoa Kỳ, tôi đặc biệt thích việc xử lý các trường hợp thẻ xanh cho giáo viên nước ngoài và đã dành nhiều thời gian và quan tâm của tôi trong việc khám phá các lựa chọn nhập cư của các giáo sư đại học. Trên thực tế, tôi đã có được tỷ lệ phê duyệt 100% trên mỗi trường hợp cho giáo viên đại học!

 • Lựa chọn đầu tiên và tốt nhất cho giáo sư đại học là thông qua nhóm “Nhà nghiên cứu / Giáo sư xuất sắc“. Loại này đòi hỏi một công việc lâu dài và nói chung không phải là một vấn đề cho giáo sư đại học vì hầu hết các vị trí giảng dạy đại học là các vị trí lâu dài theo nhiệm kỳ. Nếu bạn có vị trí giảng dạy “ngắn hạn”, bạn không đủ điều kiện cho loại này. Loại này là lựa chọn nhập cư ưu tiên đầu tiên và thường được gọi là “EB1B”. Thông qua các lựa chọn này, các giáo sư đại học nước ngoài, đặc biệt là những người sinh ra ở Trung Quốc đại lục hoặc Ấn Độ, sẽ nhận được thường trú tại Hoa Kỳ nhanh hơn. Những hạn chế của loại này là: Thứ nhất, cần có tài liệu về thành tích chuyên môn của các giáo sư đại học. Vì thế, các ứng viên phải thu thập và gừi cho chúng tôi tất cả những bằng chứng vế những công bố, giải thưởng, hội viên hiệp hội, v.v. Thứ hai, lựa chọn này không phải là một điều có thể thực hiện đối với những giáo viên đang làm việc trong một số lĩnh vực rất khó khăn để công bố các giấy tờ. Thứ ba, để thành công trong việc lấy phê chẩn, các giáo sư đại học nước ngoài phải yêu cầu các giáo sư khác viết hoặc ký thư giới thiệu / hỗ trợ để chứng minh các yêu cầu về thành tích nghề nghiệp của họ. Đối với một số giáo sư đại học nước ngoài sinh ở nước ngoài, việc gây ấn tượng với chủ nhân là một nhiệm vụ đầy thách thức trong khi phải hoàn thành công việc giảng dạy nặng và các dự án nghiên cứu chất lượng,. Tuy nhiên, đa số các khách hàng giáo sư của chúng tôi đã hoàn thành thành công nhiệm vụ nghiêm ngặt này. Chúng tôi đã hoàn trả cho họ kết quả mà họ đã thuê chúng tôi!
 •  Lựa chọn thứ hai và đơn giản nhất là “Xử lý đặc biệt” (bây giờ gọi là “Tuyển dụng Đặc biệt Tùy chọn”), một chứng nhận lao động nhanh cho giảng viên. Có hai yêu cầu rất quan trọng: (1) người sử dụng lao động (trường đại học hoặc cao đẳng) phải quảng cáo về vị trí trong một tạp chí chuyên ngành quốc gia; (2) giảng viên phải liên lạc với chúng tôi chậm nhất là trong vòng 16 tháng kể từ ngày tuyển dụng (tính từ ngày trong thư mời làm việc để chúng tôi có thể có giấy tờ chuẩn bị sẵn sàng và nộp cho Bộ Lao động Hoa Kỳ trong 18 tháng cho việc của bạn. Nếu không thì bạn không thể sử dụng lựa chọn này. Lựa chọn này phù hợp với bất kỳ ai được thuê để thực hiện việc giảng dạy trên lớp tại một cơ sở học tập trình độ cao, bao gồm các trường đại học bốn năm, cao đẳng cộng đồng hai năm và tất cả các trường đào tạo nghề đặc biệt khác. Là lựa chọn nhập cư tốt nhất cho những giảng viên giảng dạy không có nhiều ấn phẩm hay những bằng chứng hữu hình khác về thành tựu của họ, hoặc cho những người đang giảng dạy ở một số lĩnh vực mà không dễ có nhiều ấn phẩm. Hầu hết các giáo sư đại học về khoa học xã hội và một số khoa học tự nhiên chọn loại nhập cư này. So với “EB1B”, tùy chọn này có thể tiết kiệm cho người nộp đơn một khoảng thời gian rất lớn trong việc thu thập và chuẩn bị bằng chứng về thành tích chuyên môn. Tùy chọn này yêu cầu người nộp đơn chỉ cung cấp một tài liệu chính: một bản sao của quảng cáo được đặt trong một tạp chí chuyên ngành quốc gia. Chúng tôi sẽ chăm sóc phần còn lại! Tuy nhiên, thông qua lựa chọn này, sẽ mất nhiều thời gian hơn để thành thường trú dân của Hoa Kỳ bởi vì chúng ta phải tiếp tục qua một bộ máy hành chính của chính phủ – Sở lao động Hoa Kỳ – trước khi chúng tôi có thể nộp đơn I-140 bảo lãnh di dân và các trường hợp nộp đơn này thuộc loại ưu tiên thứ hai (EB-2). Vì vậy, nếu bạn là một giảng viên đại học và bạn muốn nhận được thẻ xanh sớm hơn, EB1B là lựa chọn tốt nhất; Nếu bạn là một giảng viên đại học và bạn không muốn dành thời gian để thu thập tài liệu hoặc viết thư giới thiệu, việc xử lý đặc biệt hoặc tuyển dụng đặc biệt tùy chọn là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn. Hoặc nếu có thể, bạn có thể chuẩn bị và nộp hồ sơ nhập cư theo cả hai loại!
 • Nếu bạn được thuê làm giáo sư đại học, và bạn có thành tích vượt trội, bạn có thể hội đủ điều kiện cho một người có “khả năng vượt trội“./li>
 • Bạn có thể nộp đơn theo danh mục miễn trừ quyền lợi quốc gia như là một giáo sư đại học.
 • Nếu bạn không thuộc bất kỳ một trong số những người đủ điều kiện cho bất kỳ loại nào được liệt kê ở trên (bạn không có bất kỳ ấn phẩm nào, chủ nhân của bạn không quảng cáo vị trí của bạn trong một tạp chí quốc gia, v.v … nhưng chủ nhân của bạn sẵn sàng tài trợ cho quá trình làm thẻ xanh, bạn vẫn có thể thực hiện trường hợp thẻ xanh của bạn theo quy trình PERM thông thường, hơi khác với “xử lý đặc biệt” hoặc “tuyển dụng đặc biệt” được giải thích ở trên.
We suggest you contact us as soon as you receive the professorship job offer or email us your resume and a brief introduction of your current work and let us do the evaluation work for your green card options.